Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-4803

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 7.5cm x 6.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-14741

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10.5cm x 10.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-5696

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 7.5cm x 8cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-5072

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 8.5cm x 6.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-5830

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 8.5cm x 7cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-5490

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 7cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-7252

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 9.5cm x 7.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-8485

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 9cm x 8.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-7916

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 9.5cm x 8.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,giữ và nhả tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-2591

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 6.5cm x 4,5cm (chưa tính đế) + Khối lượng:

Thiềm Thừ Thạch Anh Vàng,tăng may mắn,mang lại điềm lành S436

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh vàng + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: giữ tài lộc, sự an lành + Các sử dụng: đeo cổ, mặt nhẫn + Giá:420,000

Cóc đeo cổ đá Hoàng Long,tăng may mắn,mang lại điềm lành S435

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cóc đeo cổ đá Hoàng Long (Tân Cương-Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.7cm x 1.3cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa:sự thịnh vượng về tài lộc,

Ngọc bội thiềm thừ hoàng long,tăng may mắn,mang lại bình an S546

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội thiềm thừ(cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 4cm x 4cm x 6.5cm + Khối lượng: 200g +


Đá Quý Đẳng Cấp – Tỳ Hưu Đá Quý – Trang Sức Đá Quý – Đá Quý Tự Nhiên